"Нова Зора" - брой 24 - 14 юни 2005 г.

Ние сме за
Коалиция НО "Атака"

Ние сме за:

  1. Еднонационална българска държава, неподлежаща на разделяне по верски, етнически или културен признак, за равнопоставеност пред закона на всички български граждани. Различието в произход или вяра не може да се поставя над националната принадлежност.

  2. Осигуряване на ред и сигурност, защита на собствеността, живота и честта на гражданите; драстични мерки срещу престъпността, доживотен затвор за убийците на нашите деца - разпространителите на дрога.

  3. Пълно разследване на криминалните приватизационни и концесионни сделки, раздаването на необезпечени кредити и операциите по външния дълг. Наказателна отговорност за виновниците.

  4. Отнемане на незаконно придобитите от българската политическа класа имущества, в това число и на имотите на фамилията Сакскобургготски. От средствата да се създаде фонд за животоспасяващо лечение на български граждани.

  5. Отмяна на всички престъпни договорености, като закриването на първите четири блока на АЕЦ “Козлодуй”, разполагането на чужди военни бази на българска територия и продажба на българска земя на чужденци.

  6. Незабавно и безусловно изтегляне на българските войски от Ирак.

  7. Възстановяване на социалната справедливост към поколенията, които съзиждаха България; осигуряване на хляб, работа, здравеопазване и образование в съответствие с Конституцията на Република България. Пряка помощ за българското семейство в името на преодоляване на демографския колапс.

  8. Въвеждане на мажоритарно-пропорционална избирателна система; равнопоставеност между българските граждани и премахване имунитета на народните представители. Законова възможност за тяхното отзоваване.

Нагоре
Съдържание на броя