"Нова Зора" - брой 16 - 24 април 2007 г.

Ликвидаторският план за България и народа ни
Любомир Д. ВАСИЛЕВ
с. Кочево, Пловдивско

Здравейте редакция на най-българския вестник в България. Отдавна се каня да напиша това писмо и в него да изложа факти от най-новата ни история след 1989 г., упорито укривани истини от днешния политически елит и представляваните от него партии. Но не е трудно да си обясним защо това се крие. Поводът да напиша това писмо е все още обвития в тайнственост план за преминаването на България от централно-планова (социалистическа) към пазарна (капиталистическа) икономика, известен и като план “Ран-Ът”.
Но вече не мога да мълча. И трябва да кажа на българския народ, чрез страниците на вашия (а това е нашият) вестник, за съдбата, която са му отредили "господарите на света" и техните днешни верни слуги.
Затова се порових в наличната литература, и написах това “изследване”, с "главен герой" програмата “Ран-Ът”.
За отбелязване е и фактът, че в. “Нова Зора” е може би единствения български вестник, който пръв писа и дава някакви сведения за тази прословута и упорито укривана от "електоралните единици" икономическа програма (нека читателите да прегледат следните статии, публикувани на страниците на вестника: Борис Димитров, “За какво плачете лицемери”, в. “Зора”, 15 октомври 1996 г.; пак от същия автор - “Покръстване във вярата на Ран”; студия на инж. Иван Пехливанов в книгата му "Свидетел на историята", в. “Зора”, 12 ноември 1996 г.; публикацията "Досие за убийството на България", в. "Нова Зора", бр. 12 и 13 от 2000 г.; и Кънчо Бонев - “Генезисът на злото, или заговорът срещу България”, в. “Нова Зора”, бр. 45, 8 ноември 2005 г.)
По-нататък ще посоча и други източници за някои от по-важните аспекти от плана “Ран-Ът”.

През месец август 1990 г., в България, по време на второто правителство на Андрей Луканов, пристига екип от 34 души, специалисти от американската Фондация на Националната камара при свободния конгрес на Търговската палата на САЩ (NFCF - National Foundation Congress Free), начело с президента й д-р Ричард Ран, и вицепрезидента й д-р Роналд Ът.
Делегацията от САЩ е водена от сенатора Пол Уорик, като повечето от делегатите са членове на Републиканската партия.
Делегацията е приета от президента на републиката ни Желю Желев (в. “Дума”, бр. 141, 22 август 1990 г., стр. 2). Задачата на американската делегация е да разработи всестранен план за прехода на България от централно-планова (т.е. социалистическа) към пазарна (т.е. капиталистическа) икономика.
Към 34-те американски специалисти, се присъединява и екип от 29 души български специалисти. Поименно това са: проф. Иван Ангелов; Венцислав Антонов; Румен Аврамов; Валери Борисов; д-р Венцеслав Димитров; д-р Генчо Димов; Стою Дулев; д-р Румен Георгиев; Димитър Костов; д-р Иван Костов; Емил Хърсев; Татяна Хубенова; д-р Димитър Иванов; проф. Лилия Каракашева; д-р Найден Найденов; д-р Невяна Кръстева; Георги Панков; проф. Огнян Панов; Атанас Папаризов; д-р Огнян Пишев; д-р Иван Пушкаров; проф. Димитър Шопов; Боян Славенков; проф. Стефан Стоилов; проф. Милчо Стоименов; проф. Тодор Вълчев и Христина Вучева. (Александър Лилов - “Диалогът на цивилизациите - световният и българският преход”, С., 2004 г., стр. 531).
Заедно подготвят план-програма за прехода на България към демократичен капитализъм, известен повече като плана “Ран-Ът”, по името на Ричард Ран и Роналд Ът.
Тук изниква въпросът кои са Ричард Ран и Роналд Ът? Ричард Ран е президент на Фондацията на Националната камара на САЩ, и е завършил престижни американски университети, със специалност икономика. Дълго време е работил и по висшите етажи на американската администрация. Роналд Ът е вицепрезидент на Националната фондация на търговската камара на САЩ (NFCF). Работил е като директор по приватизацията в службата за управление при правителството на Роналд Рейгън. Има докторат от Университета в Индиана и е бакалавър от Университета в Пенсилвания. (Георги Тамбуев - “Власт, облечена в корупция”, С., ИК “Труд”, 2001 г., стр.311).
Програмата на второто правителство на Андрей Луканов е аналог на плана на Ран и Ът. Ако човек си направи труда да ги съпостави, ще установи, че единият документ е оригинал, а другият - копие. Още във встъпителната част на програмата, т.е. в преамбюла й се казва: “...По подобие на повечето си съседи, България е избрала пътя на демократичния капитализъм и е направила редица важни стъпки в тази посока, но има да се направят още много и много неща.
Признавайки този факт, новото правителство на България се обърна към NFCF със своя значителен опит в подпомагането на стратегиите за растеж в условията на свободна пазарна икономика в развиващите се страни. Фондацията се отзова на повика и събра екип от американски експерти от деловите и академичните среди, който да разработи всестранен план за насочване на България към пазарна икономика. Екипът посети България в края на август 1990 г. и се срещна с българските си партньори за оценка на положението и определяне на най-подходящия курс на дейност. Настоящият доклад е кулминация на положените от тях усилия”. (Евгения Калинова, Искра Баева - “Българските преходи 1939-2002 г.”, С., 2002 г., стр. 271).
Както повелява Правилникът на ВНС, програмата на правителството се обсъжда на съвместно заседание на Икономическата и Законодателната комисия. Почетен гост там е изпълнителният директор на МВФ Мишел Камдесю. При представянето й в пленарната зала Андрей Луканов заявява: “Трябва да подчертая, че програмата съдържа рационални елементи и от двете платформи (на БСП и СДС), както и съгласуваните между двете основни политически сили идеи в периода преди и след изборите”.
Това заявление идва да потвърди факта, че и “сини” и “червени” са работили заедно с екипа на Националната камара на САЩ, и то в ущърб на България. (Георги Тамбуев - “Власт, облечена в корупция”, стр. 260). На шефа на фирмата “Програмни продукти и системи” - Рашко Ангелинов, е възложено бързо да организира превода на български език и да издаде доклада по проекта на Ричард Ран и Роналд Ът. На въпроса му “Какъв е срокът?” отговорът бил: “Вчера” (т.е. по най-бързият начин). Впоследствие от г-н Ангелинов научаваме, че планът на Ран и Ът има както явна, така и поверителна част. Явната част съдържа съвети и препоръки от типа на кое, какво и как да се направи, а в поверителната се съдържа информацията за цената на прехода, или казано с други думи, какво трябва да изтърпи българският народ, в очакване на поредното си “светло” бъдеще.
През този период не може да се мисли за запазване на досегашното жизнено равнище. То неминуемо ще спада, каквито и мерки да се взимат - се казва в явната част на програмата. (Георги Тамбуев -. “Власт, облечена в корупция”, стр. 261). Четенето на поверителната част от плана е равносилно на прочит на откровението на Йоан, нещо като предсказанията на Нострадамус за Апокалипсиса. Тези редове очевидно не могат да бъдат написани от хора, които имат отговорност към народа и родината ни. Това са по-скоро някакви мрачни ангели на бездната, като Авадон например.
Цялостният прочит внушава усещането, че народът сам ще си сложи въжето на шията. Очаква го невиждан глад. Все по-трудно ще се намира храна. На пазара ще се появят ментета от всякакъв калибър. Най-уязвимата част от населението - децата и възрастните, - ще получават тежки увреждания от системното недохранване. Непрекъснато ще се разтваря ножицата между цените на стоките и заплатите. Цените ще гонят европейските стандарти, а заплатите ще кретат подир тях с патериците на жалките увеличения.
Покупателната способност на населението неспирно ще спада и ще стигне до нивото, нужно само за биологичното оцеляване. Ще се появи безработица. Предвижда се нивото й да достигне около 1 000 000 души. Най-квалифицираните млади българи ще напуснат страната. Ще възкръснат отдавна забравени болести. Особено силно ще избуят социално значимите заболявания - сърдечно-съдовите, раковите, мозъчните, психическите.
Демографските особености на населението ще усложнят още повече нещата. Българският народ, вместо да се увеличава, ще продължи да намалява и не е изключено за няколко десетилетия да се впише в Червената книга на изчезващите видове. Всички тези “благинки” могат да породят силни обществени сътресения. Затова те трябва да се въвеждат постепенно, като се държи непрекъснато сметка за прага на издръжливостта на народа. Мизерия, глад, болести, нищета - това прокобва поверителната част от плана на Ран и Ът.
Да работиш за осъществяването на този план в името на някакво "светло бъдеще", е все едно да станеш палач на собствения си народ! (Георги Тамбуев - “Власт, облечена в корупция”, стр. 261-262). На 117-а страница от поверителната част на програмата се казва, че българската икономика, в условията на пазарен принцип е предназначена да изхранва 5 милиона души. (По не- обясними причини това изречение, касаещо 5-те милиона българи, успели да преживеят прехода е изпуснато в изданието на книгата на Георги Тамбуев, дело на ИК “Труд” от 2001 г. Странно защо?!).
Сведението за 5-те милиона души се съдържа и в интервю на журналиста Георги Ифандиев за в. “Шоу” (бр. 27 (303) от 7-13 юли 2005 г.), взето от Милен Милушев, и публикувано на стр. 48-49 в посочения брой. В интервюто Георги Ифандиев, след като отговаря на един безсмислен въпрос, продължава: (Цитирам интересуващата ни част от интервюто в цялост, Л.В.):
Георги Ифандиев: “...Това обаче не е толкова важно, по-важен например за обществото е позабравеният план “Ран-Ът” на Ричард Ран и Роналд Ът. Те бяха поканени, или по-скоро бяха изпратени на Андрей Луканов в началото на 1990 г. Журналистът Георги Тамбуев, Бог да го прости, го написа. В приложението към плана “Ран-Ът” от 117 страници става дума за това, че българската икономика е предназначена да изхранва 5 милиона души. Още тогава, началото на 90-те години, се прогнозира появата на цигари ментета, алкохол менте, хора, които ще ровят кофите за боклук... Това беше план за реализация. Това е по-важно за коментар днес, когато виждаме резултатите от този план.
Милен Милушев: Къде изчезват 3-те милиона българи според плана? Гоним ли ги?
Г.И.: Това аз не можах да разбера. Най-вероятно е предвидено разселване по света и измиране, стопяване на нацията. Случва се в момента, нали го виждаме.
М.М.: Собствеността на тия 3 милиона в чии ръце отива?
Г.И.: Собствеността на хората отива в други ръце. Вижте как постепенно хората стават длъжници на топлофикация. Не случайно се пускат и масово банкови заеми. Банките все още не дават лесно ипотечни кредити, понеже законът все още защитава единственото лично жилище. Този закон обаче ще се промени и скоро хората като не си обслужват кредитите, ще започнат да остават и без покриви над главите си. Неслучайно така наречените официални медии, съветват възрастните хора с по-големи жилища да ги продават.
Какво следва от загубването на собствеността?... Следва ново робство. В т.нар. “бял свят”, обикновените хора работят, за да изплащат. Цял живот са роби на заемите... световните концерни навлизат навсякъде (с парите си)... и се договарят да заробят света икономически. А у нас все още твърде много хора имат собственост, апартаменти, вили, а това ги прави относително независими.” (Отговорът на този въпрос, който е доста подробен и в някои отношения няма допирни точки с проблема давам с незначителни съкращения, Л.В.).
Гореизложеният отговор обаче ясно очертава разрушителното действие на процеса на глобализацията. Очевидно е, че със стопяването на нацията се цели “естествения подбор” на народа - оцелелите “златни” 5 милиона души практически ще бъдат психически и физически най-здравата и устойчива част от българското население. На тези 5 милиона е предвидено “бляскавото” им вписване в прогнозирания “златен милиард” на човечеството. Но дали е така наистина?!
Защо българското население трябва да падне до 5 милиона души? Каква ще бъде съдбата на тези 5 милиона души? Един мой професор, отлично запознат със същността на нещата, ми сподели, че в поверителната част на плана “Ран-Ът”, е указано, че 5-те милиона души ще бъдат хотелиерски домакини и туристически гидове, а страната ни ще бъде превърната в своего рода атрактивна туристическа дестинация. Може би поради тази причина в медийното пространство днес гръмко отекват съобщенията за просперитета на т.нар. селски и природен туризъм и горещото му рекламиране като един от най-печелившите отрасли в българската икономика.
Ето как за посещението на американската делегация у нас през август 1990 г. и свързаните с това посещение задачи, пресата у нас почти не обелва дума (в това число и трибуната на “свободното слово” в. “Демокрация”). Само в. “Дума” дава на страниците си някакви мъгляви и противоречиви съобщения, но сами по себе си те говорят доста неща.
На 23 август 1990 г., по време на посещението на 50-членната делегация (34 икономисти и 16 държавни чиновници и администратори, конгресмени), и след връчването на първообраза на проекта (окончателно икономическият план е редактиран и завършен през октомври с.г.), Андрей Луканов е длъжен да признае: “Предстои труден и мъчителен преход” (в. “Дума”, бр. 142, 23 август 1990 г., стр.1).
Ден преди това, в брой 141 на в. “Дума”, от 22 август 1990 г., четем: “Желю Желев прие делегация от САЩ. София, 21 август 1990 г. БТА. Делегацията на Американската фондация за свободен конгрес, водена от сенатора Пол Уорик, бе приета днес от президента на Републиката Желю Желев. Гостите бяха запознати с променящата се политическа обстановка у нас. Отделено бе и внимание на икономическите проблеми на България. Американските политици, повечето от които са от Републиканската партия, обещаха да запознаят представители на правителството на САЩ с тези проблеми. Те изтъкнаха, че очакват съдействие от Вашингтон за омекотяване на някои явления, свързани с прехода към пазарна икономика.” (стр. 2). В статията на Максим Божилов, публикувана във в. “Дума” (бр. 142, 23 август 1990 г.), озаглавена “Американски варианти за икономическа реформа у нас”, се казва: “...Според първоначалната договореност всички разходи по разработването на проекта в конвертируема валута - хонорари на експерти, обработка на данни и пътувания до България, се поемат от американската страна. Но с тази на пръв поглед филантропска дейност американските експерти и бизнесмени съвсем естествено преследват и свои интереси - както политически, така и икономически. По правилата на пазарната икономика, те търсят нови пазари за инвестиции”.
А сега идва и най-същественият въпрос: каква организация е NFCF и с какво се занимава тя? NFCF е дясна американска организация, с антикомунистическа и религиозна идеология (в. “Атака Плюс”, брой 9 от 18-24 октомври 2005 г. - виж публикуваната със съкращения статия на Уилям Блум - “СДС и парите на Чичо Сам”, стр. 6-7). NFCF се занимава с разработки на проекти за бърз икономически растеж, основани на пазарни принципи, в страни с развиващи се демокрации.
През септември 1990 г., президентът Желю Желев посещава седалището на NFCF във Вашингтон. Изглежда, че именно при посещението си там е бил окончателно превъзпитан в неолибералния модел и евроатлантическите ценности”.
Това се потвърждава и от следния факт. Когато през октомври 1990 г. в България пристига делегацията на NFCF, с окончателния план за превръщането на България в страна с "пазарна икономика", самият Желев, заявява, че е убеден, че правителството ще приеме практически всички съвети, въпреки, че БСП държи мнозинството в парламента. (Уилям Блум, посочената статия, стр. 7).
Вече шестнадесета година от началото на прехода гибелният план за ликвидирането на нацията безмилостно се реализира. От 1990 г. та до днес, жертвите на плана “Ран-Ът” се изчисляват на малко повече от един милион души.
Тези хора по същество или са измрели, или са се изселили от държавата български граждани. Планът засегна значителна част и от т.нар. малцинства. Но какво още има да се случи и ще се случи след оптималната реализация на програмата “Ран-Ът”? Благата в държавата ще запазят постоянното си ниво, но ще се разпределят между по-малко хора, и делът на всеки един ще е по-голям, разбира се. По този начин ще дойде и прословутото повишаване на жизнения стандарт на българското население очевидно. Или казано в прав текст повишението на българския жизнен стандарт ще е за сметка на изключеното от “системата” консумиращо население.
“Благинките”, посочени в поверителната част на плана, вече се реализират. Ако се огледаме, ще видим, че те се наричат винетки, здравни осигуровки, въвеждането на различни и нови видове данъци и такси, непрекъснатото покачване на цените на най-важните консумативи - ток, вода, и отопление и т.н., и т.н. До безкрай!
Излиза, че на българския управленски елит му се плаща за прилагането на една геноцидна схема за изтребление на населението на държавата по икономически път.
Но каква е ролята на този елит в цялата игра? Някои от 29-членния български екип, взел участие в подготвянето на плана “Ран-Ът”, вече получиха своите награди за вярна си и всеотдайна служба към световния глобалистки елит. Те се превърнаха във водещи политически и идеологически креатури в обществения живот и политическия икономически “преход”. Измежду тях могат да се изброят: проф. Иван Ангелов - старши икономически съветник на Андрей Луканов, после за кратко - на Жан Виденов, а сега на Сергей Станишев; д-р Венцеслав Димитров - многогодишен депутат от СДС, сега икономически съветник на президента Г. Първанов; Стою Дулев - тогавашен министър на иконовмиката; Димитър Костов - първо зам.-министър, после министър на финансите; д-р Иван Костов - министър на финансите, после министър-председател; банкерът Емил Хърсев; д-р Димитър Иванов - съветник на бившия президент Петър Стоянов, допреди седмица освободен с нова задача да консолидира т. нар. граждански движения; проф. Тодор Вълчев, бивш гуверньор на БНП, пряк участник в разграбването на националното богатство.
През 2003 г., бившият премиер Симеон Сакскобургготски, имаше среща с Ричард Ран - единия от двамата бащи на програмата. Какво са си говорили и какво е бил посъветван да направи премиерът, не е ясно. Но някъде през 2003 г. беше премахнато взаимно-спомагателното здравно осигуряване, при което работещ съпруг осигурява безработната си съпруга, и обратно - работеща съпруга, да плаща здравните осигуровки на безработния си съпруг. В резултат на това днес около 1 200 000 български граждани са с прекъснати здравни права, изоставени на произвола на съдбата.
Лично аз смятам, че като цяло програмата “Ран-Ът” е насочена главно срещу възрастното население на страната, образуващо т.нар. съсловие пенсионери”. Изглежда, че световният елит е замислил изтреблениетона българското общество. На тяхно място ще дойдат възрастните хора от ЕС (засега), а може би и от САЩ и света (в близко бъдеще). (Това вече се случва.) В страните от ЕС, възрастните хора са определяни като “консумиращо непродуктивно население”. Изселвайки се от ЕС, възрастните емигранти, пристигащи и настаняващи се за постоянно местожителство в България, ще освободят огромни пространства и то в собствените си държави. Те ще бъдат заети от азиатски или други емигранти, които под форма на висококвалифицирана, но ниско платена работна ръка, ще наливат с труда си огромни пари в икономиките на ЕС и САЩ.
Та това е всичко, скъпи приятели и съмишленици на партия “Нова Зора”, и читатели на най-българския вестник в България, “Нова Зора”. Събирането на този материал в едно цяло не бе лесно поради вече изтъкнатите причини. Но въпреки всичко и въпреки всички България ще пребъде. България ще оцелее! Защото земята и народът ни са благословени. И защото България е над всичко!

Нагоре
Съдържание на броя